Opis projektu

W 2021 roku zainicjowano nową serię pomiarową przy pomocy automatycznych stacji meteorologicznych (ASM) w obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. Projekt pt. „Ocena reżimu klimatycznego Babiej Góry” jest wspólną inicjatywą Instytutu Nauk o Ziemi (INoZ) Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) i Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN). Trzy ASM zostały zainstalowane po północnej stronie Babiej Góry na różnych wysokościach n.p.m. (800, 1000 i 1400 m n.p.m.). Głównym celem projektu jest pomiar i ocena różnych parametrów klimatu (temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru). Pomiary wykonywane są co 10 min. Osoby zaangażowane w projekt ze strony INoZ UŚ to: dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ (kierownik), mgr Tomasz Budzik (wykonawca, pracownik techniczny, doktorant), mgr Janusz Godziek (wykonawca, pracownik techniczny, doktorant), dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ (wykonawca). Osoby zaangażowane w projekt ze strony BgPN: mgr Tomasz Lamorski (wykonawca, koordynator).